جراحی کرانیوسینوستوز craniosynostosis  در کودکان
ادمین
Posted in تازه های پزشکی, مقالات

جراحی کرانیوسینوستوز craniosynostosis در کودکان

بیماری کرانیوسینوستوز (craniosynostosis) در اوایل تولد در بعضی از کودکان دیده می شود  شکل جمجمه در این بیماران مدل های مختلف دارد وغیر طبیعی است/ استخوان های جمجمه در ابتدا از چند قطعه تشکیل می شود  بین این قطعه ها فاصله  یا درزموجود است  بتدریج که مغز رشد میکند و حجم آن افزایش می یابد […]