ادمین
Posted in گالری تصاویر, مقالات

مقاله اسپليت كورد ( دو شاخه شدن نخاع )

اين مقاله در شهريور  ٩٤ در كنگره  فدراسيون جهانى جراحان مغز و اعصاب در شهر رم بصورت پوستر ارايه شده است موضوع اين مقاله معرفى چندين مورد بيمارى  كمياب دو شاخه شدن نخاع كه بطور مادرزادى اتفاق مى افتد مى باشد، در اين مقاله به نحوه تشخيص و درمان اين بيمارى پرداخته شده است.