آندوسکوپی مغز
ادمین
Posted in seris, slid, مقالات

آندوسکوپی مغز

یکی از روش های جدیدی که امروزه در درمان برخی از ضایعات مغزی مورد استفاده قرار می گیرد آندوسکوپی می باشد. این ضایعات مغزی می تواند شامل مواردی چون کیست ها، تورمورها یا هیدروسفالی باشد. در عرصه پزشکی از روش های کمتر تهاجمی یا minimal invasive نسبت به موارد دیگر بیشتر استفاده می شود چون […]

هیپرهیدروز (عرق کردن بیش از حد) – Hyperhidrosis
ادمین
Posted in مقالات

هیپرهیدروز (عرق کردن بیش از حد) – Hyperhidrosis

سمپاتکتومی توراکوسکپیک در درمان هیپر هیدروز اندام فوقانی (هیپرهیدروز یعنی عرق کردن بیش از حد) مقدمه و تعریف: هیپر هیدروز اندام فوقانی یک بیماری آزار دهنده ای است که چندان نادر هم نیست و در بعضی آمار ها یک تا دو در صد دربین جوانان دیده می شود .هیپر هیدروز می تواند عواقب فیزیولوژیک مثل […]